1. UVOD

NK Tomislav – Radnik izuzetno brine o poštivanju privatnosti i izbora te je to jedan od pokazatelja našega društveno odgovornog poslovanja. U nastavku ovoga teksta naći ćete odgovore na pitanja na koji način postupamo s osobnim podacima, naša načela u postupanju i dobit ćete odgovore na pitanja koja će vam pružiti zadovoljstvo u suradnji s nama. Ne manje od toga očekujemo i od Vas.

2. NAŠA PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA SE ZASNIVAJU NA SLJEDEĆEM:

1. Poštujemo vašu privatnosti i izbore i provjeravamo utječe li naše postupanje na Vašu  privatnost i sigurnost.
2. Podatke koristimo uvijek za svrhe za koje ste nam dali i za koje ste obaviješteni. Promidžbene materijale šaljemo samo ako ste to zatražili od nas, s tim da uvijek imate pravo povući Vašu privolu.
3. Vaše podatke nećemo niti nuditi, niti prodavati bilo kome.  Oni koji imaju pristup Vašim podacima su pouzdani partneri koji poštuju Pravila zaštite podataka u najvećem opsegu.
4. Obvezni smo štititi vaše podatke i činiti ih sigurnima. Stoga surađujemo samo s pouzdanim partnerima.
5. Obvezni smo otvoreno i transparentno upotrebljavati vaše podatke.
6. Poštujemo vaša prava i uvijek se trudimo ispuniti vaše zahtjeve u najvećoj mogućoj mjeri i u skladu s našim zakonskim i operativnim obvezama.

Za više informacija o načinu provedbe Pravila zaštite podataka u nastavku smo naveli  prava o osobnim podacima i vrste podataka koje možemo dobiti izravno od vas ili putem interakcije s vama, kako ih možemo upotrijebiti, s kime ih možemo dijeliti i kako ih štitimo. Naravno, ne moraju se sve situacije odnositi na vas. U ovim Pravilima privatnosti možete pronaći pregled svih mogućih situacija naše interakcije.
Što više komunicirate s nama, to više saznajemo od vas i možemo vam ponuditi više prilagođenih usluga.
Kad prikupljamo vaše osobne podatke jer su nam nužni za naše poslovanje ili kad Vi dragovoljno ih dijelite s nama, obrađujemo ih u skladu s ovim Pravilima. Pažljivo pročitajte ove informacije. Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi s osobnim podacima, obratite nam se na info@nk.tomislav-radnik.hr

3. VODITELJ OBRADE PODATAKA:

NK TOMISLAV – RADNIK
Ulica kralja Tomislava 1, 48214 Sv. Ivan Žabno
OIB: 14199489571
www.nktomislav.hr

4. ŠTO SU OSOBNI PODACI?

„Osobni podaci” informacije su pomoću kojih vas je moguće identificirati izravno (npr. vaše ime) ili neizravno uz ne pretjerani angažman.  Osobni podaci uključuju podatke kao što su adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, korisnička imena, slike profila, osobne preferencije. To mogu biti i identifikatori kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili kolačići.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH UPOTREBLJAVAMO?

NK Tomislav – Radnik je uvijek otvoren za komunikaciju sa Vama i vjerujemo da i Vi želite komunicirati sa nama čim ste došli na našu web stranicu.
Podatke prikupljamo i primamo putem naših web-mjesta, formulara, aplikacija,  proizvoda koje prodajemo. Ponekad nam dajete izravno, mi ih prikupljamo kada upotrebljavate kolačiće a moguće je da nam Vaše podatke učini dostupnim i netko treći.
U sklopu prikupljanja podataka postoje obavezna polja koja su označena zvjezdicama ako su nam ti podaci potrebni za:
Izvršenje ugovora (npr. za potrebe dostave proizvoda koje ste kupili putem web-mjesta/aplikacija);
Pružanje usluge koju ste zatražili (npr. slanje biltena); ili
Ispunjavanje zakonskih zahtjeva (npr. izdavanje računa).
Neispunjavanje polja označenih zvjezdicom može utjecati na našu mogućnost pružanja usluga i proizvoda.
U tablici u nastavku navodimo više detalja koji objašnjavaju korištenjem kojih interakcija je moguće pružanje ili prikupljanje podataka, koje podatke tada možemo primiti od Vas ili putem naše interakcije, koja je svrha za njihovu uporabu i koja je pravna osnova za njihovo korištenje.
U stupcu podaci koje možemo primiti izravno od vas ili putem naše interakcije navedeni su koje vrste podataka možemo prikupiti o vama ovisno o situaciji.
Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka pravne osnove su izrijekom navedene i one mogu biti: Vaša suglasnost na obradu, naš legitimni interes za obradu, izvršenje ugovora sa nama ili pak moramo prikupiti informacije prije zaključenja ugovora sa nama, ili na koncu to može biti i naša zakonska obveza koju nam je odredio zakonodavac. 

Interakcije

Podaci koje možemo primiti

Svrha zbog koje obrađujemo podatke

Pravna osnova za obradu

Stvaranje korisničkog računa i upravljanje njime

 

Informacije prikupljene prilikom stvaranja korisničkog računa na web-mjestima / u aplikacijama NK Tomislav – Radnik prilikom prijave putem društvenih mreža i u našim trgovinama.

Ime i prezime, Spol, datum rođenja, adresu e-pošte, kućnu adresu ili adresu za dostavu, broj telefona ili mobitel, ID ili korisničko ime, mjesto sa kojeg ste nas kontaktirali ako se radi o društvenim mrežama.

Ispunjavanje narudžbe iz  kupovine naših proizvoda ili karata za nogometne utakmice,  osiguranje sudjelovanja u nagradnim igrama ili anketama, komunikacija sa Vama i odgovaranje na pitanja

obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

Slanje promidžbenih ponuda NK Tomislav – Radnik, (samo ako ste zatražili)

ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

Nadzor i poboljšanje naših web-mjesta/aplikacija, izrade i provedbe,  prikupljanje statističkih podataka, pravcilno funkcioniranje naših web-mjesta/aplikacija i da vas zaštitimo od prevare;

obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jaĉi interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete

Pretplata na bilten i promidžbene sadržaje

Ime prezime, datum rođenja, mjesto sa kojeg ste nas kontaktirale ili sa kojeg ste upućeni,

Slanje promidžbenih ponuda NK Tomislav – Radnik, (samo ako ste zatražili)

ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

 

Potvrđivanje popisa kontakata kojima se ne šalju promidžbeni materijali ako su se odjavili sa liste primatelja ili su povukli privolu

obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane

Upravljanje kupnjom i narudžbama

 

Informacije prikupljene tijekom kupnje na web-mjestima / u aplikacijama / na društvenim mrežama NK Tomislav – Radnik ili u našoj trgovini

Ime i prezime, datum rođenja, adresu e-pošte, kućna adresa i adresa za dostavu, tel. broj, mjesto sa kojeg ste nas kontaktirali, informacije o kupnji, plaćanju

Ostvarenje kontakata radi ispunjenja narudžbe, kupnje, dostave, dostupnosti proizvoda kojeg ste željeli kupiti, upravljanje plaćanjem (koje osiguravaju drugi poslužitelji),

obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

Zaštitu kupovine transakcije od prevare. Napominjemo da upotrebljavamo rješenja trećih pružatelja usluga za utvrđivanje prevare i osiguravanje da je plaćanje potpuno i da ste ga izvršili vi ili osoba kojoj ste dali ovlasti za plaćanje; mjerenje zadovoljstva kupaca, rješavanje prijepora nastalih prilikom ili nakon kupnje.

obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane

Promotivne akcije i nagradne igre, ankete

 

Informacije prikupljene tijekom igri, natjecanja, promotivnih ponuda, zahtjeva za uzorcima, anketa.

Ime i prezime, datum rođenja, spol, adresu e-pošte, telefonski broj, kućna adresu i adresa za dostavu, mjesto sa kojeg ste nas kontaktirali, Vaš sadržaj koji ste nam učinili dostupnim primjerice videozapisi, fotografije, rezultati natjecanja, komentari nekim web-mjestima/aplikacijama ili sudjelovanjem u natjecanju, igri ili anketi

Ispunjenje svrhe zbog koje ste nam informacije dali primjerice za osiguranje ispravnosti vezano uz  sudjelovanje u natjecanjima, igrama i anketama uz sve što u pravilima bude dodatno navedeno

obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

Arhivske i statističke svrhe.

obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane

Za slanje promidžbenih sadržaja (ako ste to zatražili)

ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

 

Korisnički generirani sadržaj

 

Informacije prikupljene prilikom objave sadržaja na jednoj od naših platformi društvenih mreža ili prilikom prihvaćanja zahtjeva za ponovnom upotrebom sadržaja koji ste objavili na našim platformama društvenih mreža.

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati: Ime i prezime ili pseudonim; Adresu e-pošte; Fotografiju; Osobni opis ili preferencije; Profil na društvenoj mreži (na kojem upotrebljavate podatke za prijavu putem društvenih mreža ili dijelite ove osobne podatke s nama); Ostale informacije o sebi koje ste podijelili s nama (npr. putem stranice „My Account” (Moj račun), kontaktiranjem s nama, pružanjem vlastitog sadržaja kao što su fotografije ili recenzije ili pak postavljanjem pitanja putem funkcije čavrljanja dostupne na nekim web-mjestima/aplikacijama).

  • U skladu s određenim uvjetima i odredbama koje se prihvatili: Za objavljivanje vaših recenzija ili sadržaja; Za promidžbu proizvoda.

  • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

  • U statističke svrhe.
  • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane radi poboljšanja usluga i proizvoda
 

Postavljanje upita ili zahtjev za odgovorom na pitanja 

Ime i prezime, datum rođenja, adresu e-pošte, kućna adresa i adresa za dostavu, tel. broj, mjesto sa kojeg ste nas kontaktirali, i

Odgovaranje na zahtjev ili upit

obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele

radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora———-

 obrada je nužna pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade

 

 

Za potrebe osiguranja transakcija putem naših stranica/aplikacija/uređaja od prevare i pronevjere upotrebljavamo rješenja trećih pružatelja usluga. Metoda utvrđivanja prevare temelji se na jednostavnim usporedbama, asocijacijama, grupiranjima, predviđanjima i utvrđivanju netipičnih vrijednosti pomoću inteligentnih agenata, tehnika prikupljanja podataka raznim tehnikama dubinske analize podataka.

Ovaj postupak utvrđivanja prevare može biti u potpunosti automatiziran ili uključivati posredovanje osobe prilikom kojeg ona donosi konačnu odluku. U svakom slučaju, poduzimamo sve potrebne mjere opreza i zaštite da bismo ograničili pristup vašim podacima. 
U slučaju automatiziranog utvrđivanja prevare može se dogoditi sljedeće: (i) možemo odgoditi obradu narudžbe/zahtjeva zbog provjere transakcije; (ii) možemo ograničiti ili odbiti uslugu dostavljanja narudžbe / obrade zahtjeva ako utvrdimo mogućnost prevare. Imate pravo na pristup informacijama na kojima temeljimo svoju odluku. Pročitajte dio „Vaša prava i izbori” u nastavku.

5. KOLAČIĆI
Što su kolačići?

Ova web stranica koristi tzv. „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene u memoriji Vašeg uređaja putem Vašeg preglednika. Oni pohranjuju određene informacije (npr. korišteni jezik ili postavke stranice) koje Vaš pretraživač može (ovisno o vijeku trajanja kolačića) ponovno nama prenijeti prilikom Vašeg sljedećeg posjeta našoj web stranici.
Mi koristimo dvije kategorije kolačića: (1) funkcionalne kolačiće, bez kojih bi funkcionalnost naše web stranice bila smanjena i (2) dodatne kolačiće koji se koriste za analizu web stranice i u marketinške svrhe.
Dodatne kolačiće koristimo samo s Vašom prethodnom privolom. Pri Vašoj prvoj posjeti našoj web stranici, pojavit će se obavijest koja će od Vas zatražiti privolu za postavljanje dodatnih kolačića . U slučaju da ste dali Vašu privolu, smještamo kolačić na Vaše računalo, a oglas se neće više pojavljivati dok je kolačić aktiviran. Nakon isteka vijeka trajanja kolačića, ili ako kolačić aktivno izbrišete, oglas će se ponovno pojaviti prilikom Vašeg sljedećeg posjeta našoj web stranici, te će se ponovno pojaviti poziv na davanje privole.
Naravno, našu web stranicu možete koristiti i bez postavljanja kolačića. U bilo kojem trenutku možete u Vašem pregledniku podesiti ili u potpunosti deaktivirati korištenje kolačića. Međutim, to može dovesti do ograničene funkcionalnosti ili negativno utjecati na pristupačnost naše web stranice.
Na našoj web stranici koristimo Google Analytics, uslugu web analize tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države („Google“).  Google u naše ime analizira Vaše korištenje naše web stranice. Informacije koje Google prikupi vezane uz Vaše korištenje naše web stranice (npr. polazni URL, naše stranice koje ste posjetili, preglednik koji ste koristili, Vaše postavke jezika, Vaš operacijski sustav, razlučivost Vašeg prikaza) prenose se na Googleov poslužitelj u SAD-u, gdje se pohranjuju i analiziraju. Nama se stavlja na raspolaganje rezultat u anonimnom obliku.   Podaci o Vašem korištenju pritom nisu povezani s Vašom punom IP adresom. Nadalje, Google je certificiran pod EU-SAD Štitom privatnosti, koji osigurava da se na obradu podataka od strane Googlea u Americi primjenjuje odgovarajuća razina zaštite podataka. 
Dodatni kolačići vezani su uz usluge Google Remarketing. Google Remarketing je značajka programa Google AdWords koja tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima interneta koji su prethodno boravili na internetskoj stranici tvrtke. Integracija Googleovog remarketinga stoga omogućuje tvrtki stvaranje korisničkih oglašavanja i time prikazuje relevantne oglase zainteresiranim korisnicima interneta.
Operativna tvrtka usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.
Svrha Googleovog remarketinga je umetanje oglašavanja relevantnih za interes. Google Remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web stranicama koje se temelje na individualnim potrebama i odgovaraju interesima korisnika interneta.
Google Remarketing postavlja kolačić na informacijski sustav podnositelja podataka. Postavljanjem kolačića Google omogućuje prepoznavanje prethodnih posjetitelja naše web stranice koji mogu vidjeti naše oglase dok pregledavaju druge web-lokacije koje su dio Google prikazivačke mreže ili dok na Googleu pretražuju pojmove povezane s vašim proizvodima ili uslugama.
Svakim posjetom internetske stranice na kojoj je usluga integrirana Googleovim remarketingom, web preglednik osobe koja je podnositelj podataka automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, kao što je IP adresa ili ponašanje pretraživanja korisnika, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje relevantnih oglasa.
Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, npr. internetske stranice koje je posjetio podnositelj podataka. Svaki put kad posjetite naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi podnositelj podataka, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
Vašu privolu za web analizu možete povući u bilo kojem trenutku, tako što ćete preuzeti i instalirati dostupni Googleov dodatak za preglednik ili možete urediti Vaše privole, pri čemu se umeće opt-out kolačić. Obje mogućnosti sprječavaju web analizu tako dugo dok koristite pretraživač na kojem je instaliran dodatak i dok ne izbrišete opt-out kolačić. 
Više informacija o Google Analyticsu dostupno je u Uvjetima korištenja Google Analyticsa, u Smjernicama za zaštitu privatnosti podataka Google Analyticsa i u Googleovoj Izjavi o privatnosti.
Osim Google Analyticsa i Remarketinga, kako bismo prikazivali sadržaj koji je relevantan za svakog korisnika osobno, te time unaprijedili korisničko iskustvo na našoj web stranici koristi se i Facebook pixel. Facebook pixel omogućava nam da saznamo više o načinu na koji naši koriste koriste naše internetske stranice, te da oglase prikazujemo onima koje najviše zanimaju. 
Svakim posjetom internetske stranice na kojoj je usluga integrirana Facebook pixelom, web preglednik osobe koja je podnositelj podataka automatski se identificira s Facebookom. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook prima osobne podatke, kao što je IP adresa ili ponašanje pretraživanja korisnika, koje Facebook koristi, između ostalog, za umetanje relevantnih oglasa.
Više informacija o Google Pixelu dostupno je u Uvjetima korištenja Facebook Pixela , u Smjernicama za zaštitu privatnosti podataka Facebook Pixela , i u Pravilima za dobivanje pristanka za kolačiće za aplikacije i stranice. 

Poveznice na WEB stranice trećih osoba I prijavu putem društvenih mreža  

Naša web stranica s vremena na vrijeme može sadržavati poveznice na web-stranice drugih partnera i društvenih mreža.  Ako putem poveznica posjetite bilo koje od ovih web-mjesta, imajte na umu da ta web-mjesta imaju svoja pravila privatnosti i da mi nismo nadležni ni odgovorni za njih. Pročitajte pravila prije nego pošaljete osobne podatke tim web-mjestima.
 Možemo vam ponuditi i mogućnost prijave putem društvenih mreža. Ako se prijavite putem društvenih mreža, imajte na umu da s nama dijelite podatke o profilu ovisno o postavkama platforme određene društvene mreže. Posjetite platformu društvene mreže u pitanju i pregledajte pravila privatnosti da biste razumjeli koje osobne podatke dijelite i upotrebljavate u ovom kontekstu. Neka naša web-mjesta i aplikacije dopuštaju korisnicima objavu vlastitog sadržaja. Nemojte zaboraviti da je sav sadržaj koji objavite na platformama naših društvenih mreža dostupan javnosti te stoga budite oprezni prilikom dijeljenja određenih osobnih podataka kao što su financijske informacije ili detalji adrese. Nismo odgovorni ni za kakve postupke drugih pojedinaca u slučaju objave osobnih podataka na našim platformama društvenih mreža te preporučujemo da ne dijelite takve podatke.

Kome možemo proslijediti Vaše podatke  

Vašim podacima može pristupiti treća osoba samo ako ste na to dali izričitu suglasnost.  Kada ste takvu suglasnost dali onda budite upoznati da treća osoba kao voditelj obrade vrši obradu u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti te Vam savjetujemo da prije davanja suglasnosti svakako provjerite Pravila suglasnosti te treće strane.
 Mi u nekim slučajevima povjeravamo određeni dio poslovnih zadataka trećim osobama koji su izvršitelji naših naloga kako bismo ispunili svrhu zbog koje ste nam podatke i ustupili. U vrlo ograničenom opsegu im možemo pružiti Vaše podatke te osiguravamo da podaci budu nužno svedeni na obujam koji je minimalan kako bi ti treći mogli izvršiti naš nalog.  Zahtijevamo od njih istinsku posvećenost pružanju zaštite privatnosti  i jamstvo da Vaše podatke neće koristiti u druge svrhe.  Primjerice,  usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:
Trećim osobama potrebnima za dostavljanje proizvoda, npr. usluge pošte / dostavljanja; Trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke); Pružateljima usluga plaćanja i agencijama za kreditno posredovanje u svrhu procjene vaše kreditne sposobnosti i potvrde detalja o vama kad je to uvjet za stupanje u kontakt s vama, Agencijama za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama da bi nam pomogle provesti oglašivačke i marketinške kampanje, analizirati njihovu učinkovitost i upravljati kontaktiranjem s vama i vašim pitanjima;

6. POHRANA PODATAKA

Prikupljene podatke čuvamo na našim serverima ili serverima pružatelja takvih usluga. Moguće je podatke prenijeti na odredište izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP-a”) te im se može pristupiti s navedenog odredišta i mogu biti pohranjeni na njemu. Mogu ga obrađivati članovi osoblja koji djeluju izvan EGP-a i rade za nas ili za jednog od naših pružatelja usluga.
 
NK Tomislav – Radnik prenosi osobne podatke izvan EGP-a samo na siguran način i u skladu sa zakonom. Kako neke zemlje možda nemaju zakone koji uređuju upotrebu i prijenos osobnih podataka, poduzimamo potrebne mjere da bismo osigurali da se treće osobe pridržavaju obveza navedenih u ovim Pravilima.
Vaše osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih pohranjujemo, da bismo ispunili vaše potrebe ili zakonske obveze.
Da bismo odredili razdoblje zadržavanja podataka vodimo se sljedećim kriterijima:
Kada kupujete proizvode i usluge, pohranjujemo vaše osobne podatke za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa te rok do 5 godina po završetku kupovine.
Kada sudjelujete u promotivnoj ponudi, nagradnim igrama, anketama, pohranjujemo vaše osobne podatke u trajanju takve akcije te najduže još godinu dana
Kada nam se obratite s upitom, pohranjujemo vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita te najduže još tri godine
Od kada stvarate korisnički račun, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne zatražite brisanje računa dok god postoji naša stranica ;
Ukoliko ste pristali na izravan marketing, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate
Kad se kolačići pohranjuju na vaše računalo, pohranjujemo ih dok služe svrsi (npr. u trajanju sesije za kolačiće košarice ili ID-ja kolačića) ili u određenom zakonima;Možemo zadržati neke vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i podzakonskih obveza, kao i u svrhu upravljanja svojim pravima (na primjer ostvarivanje prava na sudovima) ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencije.
 Kad nam vaši osobni podaci više nisu potrebni, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

Kome možemo proslijediti Vaše podatke  

Obvezni smo štititi vaše osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu. Ugovorno obvezujemo pouzdane treće osobe koje obrađuju vaše osobne podatke da čine to isto.
Uvijek dajemo sve od sebe da bismo zaštitili vaše osobne podatke i nakon što ih primimo strogim postupcima i sigurnosnim značajkama trudimo se spriječiti neovlašteni pristup podacima. Kako prijenos podataka putem interneta nije sasvim siguran, ne možemo garantirati sigurnost podataka poslanih na našu stranicu. Svaki prijenos kao takav izvršavate na vlastitu odgovornost.;

7. VAŠA PRAVA I IZBORI

NK Tomislav – Radnik poštuje vaše pravo na privatnost: važno je da možete upravljati svojim osobnim podacima. Imate sljedeća prava:

 • Pravo na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
 • Pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom voditelj obrade može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
 • Pravo na ”zaborav”, odnosno brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga povlačenjem privole
 • Pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi.
 • Pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 4, Zagreb, ako smatrate da obrada  osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Za obradu vašeg zahtjeva možda ćemo zatražiti potvrdu identiteta..

8. KONTAKT

Ako imate pitanja ili nedoumice o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava, obratite nam se pismeno na adresu   

NK Tomislav – Radnik, Ulica kralja Tomislava 1,48214 Sv. Ivan Žabno , Hrvatska (sa naznakom zaštita podataka)

Ili mailom na adresu Službenika za zaštitu podataka  info@nk.tomislav-radnik.hr

9. DOPUNA PRAVILA O PRIVATNOSTI

Periodično možemo ažurirati naša Pravila privatnosti. Ažuriranja će biti će objavljena na našoj web stranici. Sve dopune stupaju na snagu u trenutku njihove objave na našoj web stranici. Stoga, savjetujemo Vam da redovito posjećujte stranicu kako biste bili obaviješteni o mogućim ažuriranjima.