Viktorija Jandrijević

Član upravnog odbora

Marina Jurak

Član upravnog odbora
NK Tomislav - Radnik Sinisa Juric

Siniša Jurić

Član upravnog odbora
NK Tomislav - Radnik Nenad Bosnjak

Nenad Bošnjak

Član upravnog odbora

Dražen Cmrk

Član upravnog odbora

Goran Hrg

Član upravnog odbora
NK Tomislav - Radnik Kresimir Habijanec

Krešimir Habijanec

Član upravnog odbora